Cenimar, única empresa legalment autoritzada en la província de Girona

 Cenimar / Normativa

Cal saber que està totalment prohibit escampar al mar, a títol particular, les cendres procedents d'una incineració. Només està permès sota rigorosos preceptes i condicions especials, a empreses correctament autoritzades per les capitanies marítimes.


Única empresa autoritzada a Girona

Cenimar compleix amb tots els requisits exigits per la Capitania Marítima i disposa de l’informe positiu del Ministerio de Medio Ambiente (División para la Protección del Mar) per dur a terme aquest servei funerari especial. Triar una empresa autoritzada li garanteix que la cerimònia es desenvoluparà sense problemes legals, un aspecte clau per a la seva tranquil·litat.

Autorització de la Capitania Marítima (PDF)

Cenimar cobertura legal

Triant Cenimar sap que disposa de la cobertura legal necessària per dur a terme la cerimònia. Recordi que aquesta es regeix per diverses condicions, de les quals a vostè l'afecten les següents:

• En cas de voler diposita l'urna al fons marí, Cenimar li exigirà el certificat de biodegradabilitat del material de l'urna. Les urnes sense aquest certificat no podran ser submergides sota cap concepte.

• Si vol escampar elements florals a la zona on es disseminen les cendres, ha de saber que només estan permesos els pètals de flor natural. En cap cas es poden llençar corones, rams, objectes personal o ornamentals al mar.

Legislació aplicable

• Ordre del 26 de maig de 1976 sobre prevenció de la contaminació marina provocada per abocaments des de bucs i aeronaus.

• Conveni sobre la prevenció de la contaminació del mar per abocament de materials de rebuig i altes matèries ( Conveni de Londres 1972)

• Protocol sobre la prevenció de la contaminació del mar Mediterrani causada por vessaments des de bucs i aeronaus. Conveni per a la protecció del medi marí de la regió costera del Mediterrani (Conveni de Barcelona 1976)

Per més informació i reserves, contacti amb nosaltres.